Наследие аль-Фараби и мировая культура

Цель: Оценить вклад в мировую культуру, показать его как личность, мудреца, значение его трудов, влияние его творчества на сближение разных культур. Показать учащимся важность изучения прошлого, связь времен; поднять проблемы нравственности; вызвать интерес к поисково-исследовательской работе, к изучению родного края.

Абая в развитии казахской культуры

Известно, что ни одно из произведений великого казахского поэта Абая Кунанбаева (1845—1904) не увидело свет при его жизни. Лишь через пять лет после смерти поэта, в 1909 году, в Петербурге был издан сборник его стихов. А прозаические произведения, представляющие сугубо специфический жанр литературы — так называемые «Гаклия» (Слова-назидания) или «Қара сөзі» (слова в прозе), были опубликованы лишь в советское время. Но тем не менее произведения Абая, как поэтические, так и прозаические, получили на родине поэта широкое распространение в рукописном виде. Стихи переписывались, заучивались и передавались из уст в уста, а прозаические произведения распространявшись в рукописных списках или исполнялись искусными рассказчиками-толкователями.

Қазақ даласындағы жылқылар палеозоологиялық және археологиялық мәліметтер бойынша

Салт аттылықтың пайда болуы Ескі Әлемнің ежелгі тұрғындарының өмірін өзгертті. Ол экономика мен әскери ісіне төңкерісті әсер етті. Қазіргі Қазақстанның аумағы салт аттылық дәстүрдің алғашқы таралу аймағына кірді.

ШОҚАННЫҢ ҚАШҚАРИЯҒА САПАРЫ

1858-1859 жылдардағы Қашқарияға сапары Ш. Уәлихановтың ғылым, ағартушылық саласындағы шығармаларының жаңа белеске көтеріліп, дәуірлеп өсуіне жол ашты. XIII ғасырдың соңғы ширегінде Марко Поло, содан 1603 жылы саяхатшы Гоес қана болған Қашқарияның географиясы, саяси құрылымы, мәдениеті мен тұрмыс-салтының ерекшелігі туралы үш жарым ғасыр бойы Еуропа ғылымында елеулі мәлімет болмаған. Еуропалықтарға жабық болып есептелетін Қашқария билеушісі Уәлихан төре Шоқаннан бір жыл бұрын Үндістан арқылы барған немістің белгілі географы Адольф Шлагинтвейттің басын кескен болатын. Экспедицияны Қашқарияға жіберу туралы шешімге 1857 жылы тамыздың 22-сінде II Александр қол қойған.

Әл-Фараби мәдениет тарихында

«Бүкіл мұсылман шығысының аса ұлы ойшылы әл-Фараби

грек философиясының ең терең қырларына дейін бойлап,

 байыбына жетті. Сондықтан да

шығыста философияның ғылыми зерттеудің

шын мәнінде, бастаушы кім дегенде,

басқа ешкім де емес, тек соның есімі аталуы керек».

(А.Мюллер, немістің шығыстанушы ғалымы).