12 января 2022
11

Тас балта / Каменный топорик

«Ботай қазынасы» танымдық айдары. Тас балта

Тас балталар-палеолит дәуірінен бері адамдар қолданған алғашқы тас құралдарының бірі. Және кесу құралдары тобына жатады. Ботай мәдениетінде ағаштарды, бұталарды кесуге және қыруға (өңдеуге) арналған аралас балта-тесла кездеседі. Ботайлықтарда дөңгелек конус тәрізді тұрғын үйлерді салу, садақтар мен жебелер жасау кезінде тас балталар маңызды құрал болды. Тас балталар тас, гранит және кремний жыныстарынан жасалған және ең кішкентай балталардан бастап бөренелерді кесуге арналған үлкен балталарға дейін жасалған.

 

Познавательная рубрика «Ботай қазынасы». Каменный топорик

Каменные топоры – это одни из первых каменных орудий труда, используемые человеком с периода палеолита. И относятся к группе рубящих орудий труда. В Ботайской культуре встречаются комбинированные топоры-тесла для рубки и крыжовки (обработки) деревьев, кустарника. Каменные топоры были важными инструментами при строительстве ботайских округлых конусовидных жилищ, изготовлении древка луков и стрел. Изготавливались каменные топоры из галечных, гранитных и кремниевых пород и размером от самых маленьких топориков до массивных топоров для колки бревен.