Қазақ даласындағы жылқылар палеозоологиялық және археологиялық мәліметтер бойынша

Лошади казахских степей по данным палеозоологии и археологии

Ботай мәдениеті: далалық өркениетің бастаулары

#Ментуымдымақтанетемін #Ягоржусьсвоимфлагом

Ботайская культура: истоки степной цивилизации